Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” realizuje zadanie pn. „Świadczenie usług paliatywno – hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice”, które jest współfinansowane ze środków otrzymywanych z budżetu Gminy Pyskowice.

Wolontariusze
niemedyczni

Fizjoterapeuta

Psycholog

Duchowny

Pielęgniarki

Zespół lekarzy

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM W PYSKOWICACH" działa od 2002r.
Stowarzyszenie powstało dzięki inicjatywie lek. Hanny Smolik-Ziemniak i ks. Zbigniewa Wnękowicza.

Zespół lekarz/pielęgniarka /duchowny, wspierany przez wolontariuszy obejmuje bezpłatną opieką chorych i ich rodziny.

Hospicjum Domowe zajmuje się opieką nad ciężko chorymi na choroby nowotworowe.

Zgłoszenia chorych może dokonać sam chory, jego rodzina lub opiekunowie.

Utrzymujemy się dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego, wpłatom od sponsorów i osób prywatnych.

O Hospicjum

Nasz zespół

Nr konta:

ING Bank Śląski SA
79 1050 1285 1000 0022 9185 6546

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
"HOSPICJUM W PYSKOWICACH"


ul. Dąbrowskiego 2
44-120 Pyskowice

 

KONTAKT

tel. (48) 606 285 224
                  667 372 379


e-mail:
hocpicjumwpyskowicach@gmail.com